Containers Roadshow
Connect Olive
Stromovej 54/A, Bratislava [SK]
Connect Olive
Stromovej 54/A, Bratislava [SK]

Všetky prezentácie a dielne budú v slovenčine alebo češtine

Presentations and workshops will be in Czech / Slovak.

DevConf.cz is proud to bring you another free, one day containers focused community conference. This time, in Bratislava!

Devconf.cz vám zadarmo prináša špeciálnu jednodennú komunitnú konferenciu v Bratislave, zameranú na technológie Linuxových kontajnerov.

FREE registration. Limited capacity!

Registrácia je zadarmo. Obmedzená kapacita.

1 day, talks + workshops

1 deň, prezentácie + dielne

Program

Program

Streda, 14. júna 2017

Wednesday June 14, 2017

Registrácia na mieste: 09:00 - 10:00

On-site registration: 09:00 - 10:00


Prednášková sála

Lecture Hall

10:00 - 10:30

Automatizujte vývoj moderních aplikací pomocí kontejnerů a OpenShiftu - Jiří Kolář

Automate modern app development with containers and OpenShift - Jiří Kolář

10:30 - 11:00

Containers: história a súčasný stav v Linuxe - Michal Sekletár

Containers: history and current state on Linux - Michal Sekletár

11:00 - 11:30

Vývoj Containers v podnikovom svete - Honza Horák

How to develop containers for the enterprise - Honza Horák

11:30 - 12:00

Docker kontejnery a černé díry - František Kluknavský + Matus Kocka

Docker containers and black holes - František Kluknavský + Matus Kocka

12:00 - 13:30

Prestávka na občerstvenie

Snack Break

13:30 - 14:00

Správa kontejnerů s Ansible - Peter Schiffer

Managing containers with Ansible - Peter Schiffer

14:00 - 14:30

Modularity and Docker Containers - Matus Kocka

Modularity and Docker Containers - Matus Kocka

14:30 - 15:00

Čas na demo! - Vašek Pavlín + David Bečvařík

Demo time! - Vašek Pavlín + David Bečvařík

Miestnosť pre workshopy

Workshop Room

10:30 - 12:30

Predstavenie kontajnerov na SmartOS-e - Daniel Kontsek + Ján Poctavek

Hands-on Introduction to Containers on SmartOS - Daniel Kontsek + Ján Poctavek

13:00 - 14:30

Containers Quickstart - David Bečvařík

Containers Quickstart - David BečvaříkPrednášajúci

SpeakersMichal Sekletár

Senior Software Engineer, Red Hat

Senior Software Engineer, Red Hat

David Bečvařík

Community Leader at Prague Containers Meet-up

Community Leader at Prague Containers Meet-up

Daniel Kontsek

Spoluzakladateľ Erigones, systémový architekt, pythonista

Co-founder of Erigones, System Architect, Pythonista

Ján Poctavek

Danube Cloud - open source virtualization software

Danube Cloud - open source virtualization software

Honza Horák

Associate Manager, Software Engineering, Red Hat

Associate Manager, Software Engineering, Red Hat

Jiří Kolář

Red Hat Middleware Solution Architect for CZ-SK and CEE region

Red Hat Middleware Solution Architect for CZ-SK and CEE region

Peter Schiffer

Senior Software Engineer, OpenShift, Red Hat

Senior Software Engineer, OpenShift, Red Hat

Vašek Pavlín

Senior Software Engineer, Red Hat

Senior Software Engineer, Red Hat

Matus Kocka

Software Engineer, Red Hat

Software Engineer, Red Hat

František Kluknavský

Associate Software Engineer, Red Hat

Associate Software Engineer, Red Hat

Miesto konania
(Connect Olive - Stromovej 54/A)

Venue
(Connect Olive - Stromovej 54/A)

Sponsors

Sponzori

This event is brought to you by:

Túto udalosť vám prináša: